Primul pas al proiectului de reactivare a Ansamblului Arhitectural Băile Neptun este intervenția de urgență, ce are ca scop stoparea degradării și înlăturarea etichetei de pericol public.

Intervenția de urgență presupune următoarele lucrări

 • Lucrări de sprijinire a elementelor aflate în stadiu de colaps
 • Lucrări la nivelul învelitorii – înlocuirea tablei perforate sau
 • Înlocuirea jgheaburilor și a burlanelor
 • Sprijiniri de bolți și planșee
 • Lucrări la nivelul șarpantei – înlocuirea elementelor degradate și sprijinirea zonelor critice
 • Protejarea elementelor ornamentale – statui și fântâna de majolică
 • Igienizarea clădirii
 • Închideri laterale pentru stoparea accesului

Menționăm că toate lucrările au caracter reversibil și nu afectează caracterul istoric al casei.

Costul lucrărilor pentru punerea în siguranță este de 100.000 de euro.

Baza juridică a proiectului

 

Proiectul tehnic a fost elaborat în baza unui Protocol de Colaborare cu Primăria Băile Herculane, de o echipă de specialiști și voluntarii din partea Asociației Locus. Protocolului de Colaborare cu numărul de înregistrare 8779 din 04.04.2018 încheiat între U.A.T. ORAȘUL BĂILE HERCULANE și ASOCIAȚIA LOCUS, încheiat în baza HCL nr.24/27.03.2018, în conformitate cu prevederile dispozițiilor legale cuprinse în art.36, alin 7, lit A din Legea 215/2001,  ce are ca obiect punerea în siguranță, reabilitarea și punerea în valoare a imobilului construcție – Baia Neptun  – proprietatea Unității Administrativ Teritoriale, cuprins în CF 30374 Băile Herculane, sub nr. Top 49/B și nr cad 30374- C1.

Proiectul tehnic a fost trimis de către administrația locală spre avizare către Direcția Județeană pentru Cultură Caraș-Severin, care susține demersurile pentru salvarea clădirii, și care a dat un aviz pozitiv proiectului.

Situația proprietății

 

Proprietarul clădirii este Primăria Băile Herculane, însă terenul aparține de doi proprietari privați – Valeriu Verbițchi și Alexandru Gavrilescu. Momentan, cei doi au o serie de litigii în ceea ce privește cele două porțiuni ale terenului, cât și o serie de procese cu Statul Român. Proprietarii privați nu își dau acordul pentru ca Baia Neptun să fie pusă în valoare, de aceea singurul tip de lucrare pe care îl putem face momentan este punerea în siguranță și înlăturarea etichetei de pericol public. Ne propunem securizarea clădirii din punct de vedere juridic, pentru a putea dezvolta o strategie pe termen lung în ceea ce privește refuncționalizarea casei.

Strategie de viitor

 

Pentru ca clădirea Băilor Neptun să fie din nou funcțională sunt necesare următoarele etape:

 1. Intervenția de urgență pentru punere în siguranță.
 2. Studii de prefezabilitate/fezabilitate
 3. Crearea unei strategii pentru reactivarea imobilului.
 4. Atragerea sponsorilor și a partenerilor pentru implementarea strategiei.
 5. Organizarea unui concurs de arhitectură în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România.
 6. Formarea și contractarea unei echipe de specialiști și firme specializate necesare implementării proiectului de reactivare a clădirii.

* Toate aceste etape sunt formate din sub-puncte care întregesc strategia.

Costul, în ceea ce privește restaurarea clădirii, se va ridica la câteva milioane de euro și va fi stabilit în baza unui proiect și a unui caiet de sarcini specific.

Procesul de reactivare a clădirii va dura în jur de 10 ani, incluzând și soluționarea tuturor problemelor juridice.

Cronologie

 

Iulie 2017 : Prima întâlnire cu Primăria Băile Herculane

August 2017 : Elaborarea Notei Tehnice de Constatare privind situația Băilor Neptun

Septembrie 2017 : Pregătirea evenimentului Băile Neptun Încotro?

Octombrie 2017 : Băile Neptun Încotro? și obținerea acordului verbal al celor doi proprietari ai terenului aferent Băilor Neptun. Acordul a fost necesar pentru a elibera autorizația de construire în regim de urgență de către Primăria Băile Herculane.

Noiembrie 2017 – Martie 2018 : Elaborarea proiectului tehnic de intervenție de urgență pentru punerea în siguranță a Băilor Neptun și înlăturarea pericolului public.

Concomitent cu acesta au avut loc discuții cu cei doi proprietari privați , cu privire la obținerea acordului de a interveni.

Martie 2018 : Lansarea campaniei de strângere de fonduri pentru lucrarea în cauză

Aprilie 2018 : Predarea proiectului tehnic de intervenție, a caietului de sarcini și a expertizei tehnice preliminare care a stat la baza elaborării propunerilor.

Iunie 2018 : Primăria Băile Herculane decide începerea procedurilor pentru accesarea unui împrumut pentru această lucrare. Fondurile necesare ating suma de 100 000 euro. Împrumutul a fost respins.

Vara 2018 : Obținerea refuzului în scris a celor doi proprietari ai terenului.

Septembrie 2018 : Începerea procedurii pentru dobândirea dreptului de utilizare a terenului de către Primăria Băile Herculane. Actualmente procesul a fost stopat.

Februarie 2019 : Prăbușirea unui sector al Băilor Neptun și eliberarea autorizației de construire în regim de urgență de către Primăria Băile Herculane.

Aprilie 2019 : Lansarea campaniei de strângere de fonduri pentru începerea lucrărilor de punere în siguranță a Băilor Neptun.

Mai 2019 : 40.000 de euro donați pentru primul pas al reactivării Băilor.