Baia de Arhitectură

 

Scopul școlii este acela de conștientizare a importanței patrimoniului în societatea actuală, dar și de a crea o legătură a proiectului HerculaneProject cu mediile universitare din România. Practica are o componentă educativă, prin faptul că activitățile se vor desfășura sub îndrumarea unor profesioniști, dar și a unor invitați din domeniul culturii, arhitecturii, urbanismului, turismului, managementului de proiecte și din domeniul economic. Astfel, studenții au fost expuși într-o manieră directă la complexitatea unui proiect de reactivare și implicit de restaurare.

Prin organizarea școlii de vară Baia de Arhitectură, Asociația Locus dorește să contribuie la îmbunătățirea calității vieții și spațiului urbanistic din Băile Herculane prin intervenții de arhitectură și de urbanism, și să ofere unelte pentru diversificarea procesului educațional și formarea de specialiști în zonă. În acest fel, prin intermediul unui singur proiect, urmărim să ajutăm atât comunitatea locală cât și viitori specialiști în arhitectură.

Proiectul școlii de vară a fost implementat pentru prima oară în vara anului 2018, având un program pedagogic complex, care a inclus activități teoretice și excursii în teren pe tema restaurării, studii de urbanism istoric în vederea descoperirii tehnicilor de punere în valoare a arhitecturii în stilul barocului austriac, și procesul complet de realizare a unei instalații urbane cu rol de adunare a comunității, de relaxare și joacă, de la stadiul de concept până la inaugurare. Din acest punct de vedere, ediția din 2018 a școlii de vară nu numai că a adus în atenția specialiștilor și a publicului larg un nou program de arhitectură din sfera turistic și a contribuit la pregătirea multidisciplinară a viitorilor experți în domeniu, dar a și îmbogățit mediul urban și viața comunității locale cu o instalație urbană, amplificând astfel impactul proiectului.

Baia de Arhitectură ediția a 2 a propune amenajarea unui spațiu de relaxare pe malul Cernei, în centrul istoric și creșterea nivelului calitativ al acestei zone. Locul reprezintă un reper istoric foarte valoros datorită existenței în trecut a unei promenade și a unui foișor de lemn frecventate de Prințesa Sissi. Arealul cuprinde o serie de izvoare termale și este unul dintre puținele exemple de spații recuperate de mediul social și adaptate rudimentar pentru folosință prin intermediul a 4 cădițe de mici dimensiuni. Soluția intervenției va fi selectată în cadrul unui scurt concurs de arhitectură deschis studenților și arhitecților stagiari din domeniu, iar executarea și implementarea soluției se va face pe parcursul școlii de vară, cu ajutorul și inputul participanților, și în limita bugetului proiectului.

Ediția a doua a Baia de Arhitectură este co-finanțată de către Ordinul Arhitecților din România și Fundația Prințului, și este dezvoltată în parteneriat cu Primăria Băile Herculane și Direcția Județeană pentru Cultură Caraș-Severin.

Ghid de intervenție

 

Prin acest ghid se realizează și un studiu complex al centrului istoric, care va sta la baza unui plan urbanistic zonal, pentru care este necesară coagularea unei echipe multidisciplinare. Deoarece orașul nu are un PUG actualizat în vigoare, iar PUZ-urile absolut necesare abia acum încep să fie dezvoltate, am considerat că este extrem de important să lansăm acest proiect, care devine pe de o parte o unealtă de educare atât a comunității și a investitorilor, cât și a studenților arhitecți și nu numai, care vor participa la elaborarea acestuia. Ghidul de intervenție devine și startul unui studiu complex al centrului istoric, studiu ce vas ta la baza elaborării unui PUZ pe această zonă, ce va susține viitoarele dezvoltări imobiliare și culturale.

** PUG – Plan Urbanistic General

*** PUZ – Plan Urbanistic Zonal

Acest proiect este o unealtă de educare a comunității, a investitorilor, a studenților și nu numai, care vor participa la elaborarea acestuia.

HerCULTURĂ

 

Deoarece dorim să promovăm patrimoniul și să aducem atenția asupra importanței sale nu doar la nivel regional, ci chiar European, în această vară am dat startul tururilor de arhitectură și cultură “HerculTURĂ”. Această inițiativă vine și din dorința de a implica comunitatea activ în aceste tururi și poate în final, acestea să fie susținute chiar de ei.

Totodată, fascinația atât a comunității naționale, cât și străine pentru Herculane ne-a împins în a face Herculane și clădirile istorice cât mai accesibile pentru publicul larg. În colaborare cu investitorii privați și MAPN, care deține una din clădirile emblematice din centrul vechi, am început să accesăm cu grupuri mici clădirile, atât pentru ture foto , cât și pentru a explicare mai bună a contextului balnear fascinant.

În vara anului 2018 am avut peste 500 participanți din trei țări străine și am deschis publicului 5 monumente istorice .

I Got Marked

Cel mai important obiectiv al nostru este acela de a include Ansamblul Arhitectural din Băile Herculane în patrimoniul UNESCO. Acest demers a fost început prin inițierea unei campanii, cât și a unui dialog cu diverse Instituții ale Statului, și membri ai diverselor comitete UNESCO din străinătate.

Patrimoniul regăsit în Herculane deși este o resursă de dezvoltare durabilă locală, el are o valoare universală, ce transcede limitele orașului, și chiar limitele țării. Este un patrimoniu ce milenii la rând a vindecat și a marcat oameni, generații chiar. Acum, noi, dorim să invităm toți acești oameni marcați de patrimoniu să se lase atinși de acesta încă o dată. Procedura și demersul sunt complicate și extrem de lungi, de aceea este extrem de important nu pentru noi, ci pentru Herculane , ca el să aibe susținerea comunității.

#IGotMarked dorește să unească. Dorește ca prin deviza “mână de la mână” să oferim continuitate și mai ales, să oferim Ansamblului Istoric Băile Herculane o nouă șansă. O șansă către vindecare. O șansă comunității de a putea zâmbi atunci când alături de noi, după multă muncă, vor vedea Herculane acolo unde el trebuie să fie.

Șantierul Cultural Băile Herculane

 

Șantierul Cultural propune un hibrid de evenimente culturale care să îmbine fascinația patrimoniului arhitectural al Băilor Herculane cu arta vizuală (pictura murală, sculptura, intervenție în spațiul public, animație digitală) și comunitatea. Proiectul urmărește să utilizeze puterea de regenerare comunitară a patrimoniului și să medieze între mai multe categorii de public prin prin reactivarea unui spațiu nefolosit, valoros din punct de vedere arhitectural și istoric, și organizarea de activități cu triplu rol: de interpretare a patrimoniului construit al stațiunii pentru turiști și comunitate, de a muta atenția dinspre trecut înspre prezent și viitor prin realizarea și prezentarea de creații de artă contemporană, și de creare unui spațiu în care comunitatea locală să poată împărtăși la rândul ei din abilitățile, talentele și preocupările sale.

Scopul proiectului este de a contribui la conservarea patrimoniului construit, mobil și imaterial Băilor Herculane, stimularea vieții culturale locale și atragerea de noi categorii de turiști, prin activarea unui spațiu nefolosit dar valoros ce va găzdui, pe durata unei săptămâni, activități educative în domeniul arhitecturii, istoriei și culturii  Băilor Herculane și de creație și expunere de artă contemporană. Acestea vor fi ținute/realizate atât de specialiști și artiști la nivel național și chiar internațional, cât și de persoane din comunitatea locală. Se urmărește, astfel, obținerea unui spațiu de dialog între specialiști, artiști, comunitate locală și publicul din afară. Sperăm, de asemenea, că cele două teme alese, patrimoniul cultural și comunitatea culturală, vor conduce la redefinirea modului în care comunitatea înțelege să beneficieze de spațiile și produse culturale de care dispun.

Proiectul este co-finanțat de către Ordinul Arhitecților din România și Fundația Prințului, și este dezvoltat în parteneriat cu Primăria Băile Herculane și Direcția Județeană pentru Cultură Caraș-Severin.

Proiectul va avea loc în Băile Herculane în perioada 12 – 18 august 2019.

Printre invitați se numără Matei Păcurar, Linda Barkasz, Gabriel Cosma, Ilie Duță, Dona Arnakis, Radu Popovici, Mihai Drăgan, Gabriel Ursu, Levente Kozma, Alin Popa.